top
logo

Hjärtstartare

Klicka på bilden för mer info

om klubbens hjärtstartare.

Den är placerad i vaktlokalen

icon Hjärtstartare


feed-image RSS
Årsmöte 15 mars 2018 Skriv ut

Kallelse till Viggbyholms Båtklubbs årsmöte 2018

 

Det är dags för årsmöte i VBK!

Ta tillfället i akt att få information om planer och aktiviteter i klubben samt att framföra dina synpunkter och önskemål. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på Hamnkontoret från torsdagen den 1 mars, där du kan hämta dem, eller få dem mailade om du så önskar.
Har du en aktuell mailadress i vårt register kommer du att få en årsmöteskallelse via mail. Kallelsen finns, i enlighet med våra stadgar, publicerad här i Vimpeln, på VBK:s hemsida www.viggbyholmsbatklubb.se samt på klubbens anslagstavla i korridoren utanför Hamnkontoret.

 

Tid: Torsdagen den 15 mars kl.19.00
Plats: Klubbhuset


Dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Justering av röstlängd
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet
6 Fastställande av föredragningslistan
7 Föredragning av styrelseberättelse
8 Föredragning av ekonomisk rapport
9 Föredragning av revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner
13 Till styrelsen inkomna och i årsmöteshandlingarna angivna motioner
14 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning
15 Utdelning av förtjänsttecken
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande

Senast uppdaterad 2018-02-21 11:18
 
Sjösättning 2018 Skriv ut

Nu är vårens sjösättningslista klar.
Ta fram kalendern och notera vilken dag din båt skall sjösättas.

Turordningen finns anslagen på hamnkontoret ca en vecka före aktuellt sjösättningsdatum.

Klicka här för att ladda ner Sjösättningslistan för 2018 i pdf-format.

 

Turordningen vid sjösättning 2018 är beroende på vilken torrsättningstid du valt, en tidig torrsättning medför en sen sjösättning.

 

Torrsättning 23/9,24/9,26/9 & 30/9 kommer att sjösätta V19 12-13/5 2018

Torrsättning 1/10,3/10,5/10 & 7/10 kommer att sjösätta V18 5-6/5 2018

Torrsättning 8/10,10/10,12/10 & 14/10 kommer att sjösätta V17 28-29/4 2018

Torrsättning 15/10,17/10,19/10,21/10 & 22/10 kommer att sjösätta V16 21-22/4 2018


Med vänliga hälsningar
Hamnkommittén

Senast uppdaterad 2018-01-19 06:48
 
Öppettider på hamnkontoret Skriv ut

OBS!  Ändrade öppettider på Hamnkontoret


Tisdag 9-12,Torsdag 14-19


Ni kontaktar enklast hamnkontoret via e-mejl:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Senast uppdaterad 2017-10-30 00:00
 
VBK Väder Skriv ut

VBK:s egen väderstation

Senast uppdaterad 2016-01-13 15:53
Läs mer...
 
Nödraketer Skriv ut

Information gällande Nödraketer!

Nödraketer eller andra explosiva artiklar får under inga omständigheter lämnas till klubbens Miljömaja eller i återvinning/sopcontainrar då dessa utgör en stor säkerhetsrisk.

Mer Information hur du går tillväga för att bli av med Nödraketer finns här:

http://atervinningsbar.se/explosiva-varor/nodraket/

http://www.pakryss.se/utgangna-raketer/

Senast uppdaterad 2015-01-08 21:02
 
Sopcontainer Skriv ut

Gällande klubbens sopcontainer så får endast båtrelaterade sopor kastas i denna.

Vi ber er att inte slänga sopor hemifrån i båtklubbens container.

 

Senast uppdaterad 2015-01-08 21:01
 
img_0451.jpg

bottom
top

Seglingsnyheter


bottom