Toppmeny

Masthustider hösten 2020

 Öppetider för masthuset hösten 2020

 

Torsdag 2020-09-10 17.30-19.00
Tisdag 2020-09-15 17.30-19.00
Söndag 2020-09-20 12:30-15:00
Tisdag 2020-09-22 17.30-19.00
Söndag 2020-09-27 12:30-15:00
Tisdag 2020-09-29 17.30-19.00
Söndag 2020-10-04 12:30-15:00
Tisdag 2020-10-06 17.30-19.00
Söndag 2020-10-11 12:30-15:00
Tisdag 2020-10-13 17.30-19.00
Söndag 2020-10-18 12:30-15:00
Tisdag 2020-10-20 17.30-19.00

 

Behöver du hjälp med att lyfta, bära eller flytta din mast, fråga en klubbkompis så kan ni hjälpa varandra.

De som är ansvariga för öppethållande i masthuset ska inte behöva hjälpa till med tunga lyft!

Sommarplatser för trailer

För er som har sommaravtal på hamnplanen gäller följande datum: Platsen disponeras 8 maj - 2 oktober. Glöm inte att hämta årets trailerdekal på Hamnkontoret.

Furholmen

I maj kommer det att vara arbetshelg på Furholmen. Det innebär att alla besökare som kommer dit får räkna med att hjälpa till att arbeta på ön.

Vilket datum det blir meddelas på hemsidan i början av mars. Är ni intresserade av att hjälpa till? Anmäl intresse till . Eftersom klubben bjuder på någon form av förtäring måste vi veta hur många som kommer!

Fel och brister

Hamnpersonalen behöver hjälp med upplysningar om eventuella fel och brister. Ta kontakt med oss på Hamnkontoret så försöker vi åtgärda så snart som möjligt. Vi uppskattar att få veta vad som måste fixas! Du kan även mejla till

Debitering av avgifter för torrsättning och vinterplatser

Faktura för torrsättning och vinterplats 2020/2021 kommer att skickas ut i maj, med förfallodag den sista maj.

Detta för att vi i god tid vill veta vilka som vill torrsätta hos oss i höst, vilket ger oss möjlighet att hinna erbjuda lediga platser till dem som står i vår kö för vinterplats. Betald vinterplats ska, enligt avtal, sägas upp innan den 1 augusti för att återbetalning ska ske.

Sjösättningslista 2020

Nu är vårens sjösättningslista klar. Ta fram kalendern och notera vilken dag din båt skall sjösättas.

Turordningen finns anslagen på hamnkontoret ca en vecka före aktuellt sjösättningsdatum. Då kommer även listor upp med de bryggplatser, som ska användas av er som behöver en tillfällig plats. Den tillfälliga platsen disponeras i fem dagar efter sjösättningen.

Klicka här för Sjösättningslista 2020!

 

Hamnkommittén

Höstens torrsättning

Ännu en torrsättning är avklarad, med 17 planerade torrsättningsdagar. Ett stort och varmt tack till alla subförare, förmän och inte minst till alla medlemmar, för ett mycket gott arbete! Dessutom vill vi tacka våra juniorer, som under torrsättningshelgerna har skött fiket i Klubbhuset. Det har varit både gott och trevligt!

Hamnplanerna stängda för biltrafik

I början av november stängde vi hamnplanerna för biltrafik med hjälp av så kallade ”suggor”. Förhoppningsvis kommer dessa att hindra obehöriga att köra in med bilar och lasta in sådant som inte tillhör dem!

Elkablar

Många vill kunna ladda sina batterier någon gång under vintern. För att göra detta behövs ett el-tillstånd, som kan fås på Hamnkontoret.

OBS! att inga elektriska tillbehör, t ex fläktar, avfuktare, värmare eller dylikt får lämnas påkopplade utan uppsikt, dvs du måste vara i/vid båten när dessa används. 

Tänk på att inte låta sladden ligga kvar på marken när ni lämnar båten. Sladden måste samlas ihop och hängas upp under båten. Ska vi kunna köra snöslungan under säkra förhållanden är detta oerhört viktigt! 

Till vakterna

Med hänvisning till föregående text, så förstår ni att vi inte kommer att kunna snöröja så länge det ligger elkablar kvar på marken. Det kan bli en del pulsande i snön under vaktpasset, så rejäla vinterstövlar är ett bra tips till er som ska gå vakt.

Stölder i hamnen

Tyvärr är inte alla människor hederliga. För att undvika att drabbas av stölder är det viktigt att ni tar bort sådant som är stöldbegärligt från båten, t ex drev, utombordsmotorer och elektronik.  Vi ber våra nattvakter att vara extra observanta under vaktpasset, men det är bra om även medlemmar som pysslar med sina båtar nere i hamnen under dagtid håller ögonen öppna. Har ni blivit av med någonting, berätta det för oss på Hamnkontoret!

Vaggbacken städad

När alla båtar är torrsatta genomförs varje år en storstädning uppe i vaggbacken. Det innebär att allt material som ser uttjänt ut har kastats.

Märk pallning och täckning

Märk din pallning och presenning med medlemsnummer, så att det är enkelt att få tag på dig om något händer med din båt.

Lås fast din stege

För att göra det lite svårare för obehöriga att ta sig upp i våra båtar, är det viktigt att du låser fast din stege. Inte bara för din egen skull, utan också för att båtarna runt omkring ska slippa ovälkommet besök.

Tack Flipper Marin

Klubben vill gärna passa på att rikta ett stort tack till våra vänner och grannar på Flipper Marin. Under torrsättningen i höst har de ställt upp och lånat ut sin sublift till oss när det har krisat ihop sig. 

Tack Sportfiskeboden

Som en liten uppmuntran till våra killar på Hamnkontoret, bjöd Sportfiskeboden även i år på fiskesafari med stor fångst. 

Ett stort tack till Micke Boettge i Sportfiskeboden, som alltid ser till att det nappar!

Placering av vaggor

Precis som tidigare, ansvarar du som båtägare för att ditt pallningsmaterial finns på plats inför upptagningen och att detta överensstämmer med de krav på vaggor och bockar som VBK har.

Efter första torrsättningshelgen skall alla vaggor och pallningsmaterial placeras i brandgatorna mellan redan upptagna båtar. Inte ute på det tomma utrymmet på plan, där båtar ska ställas upp. Ingen pallning får ställas runt elstolparna.

Rad 10A – 13:

Inga vaggor får ställas vid stockarna, då det hindrar subliftarna.

Lilla planen rad 15A + 15B:

Ställ vaggorna vid kanten till bilinfarten.

Gästhamnen

Gästhamnen stängde den 16 september.

Släpjollarna

Samtliga släpjollar på jolleområdet/stockarna ska vara borta senast den 31 oktober. Jollen kan med fördel ligga under båten om ni inte vill ta hem den. 

Hyrda trailerplatser på stora planen

Avtalet för hyra av trailerplats gäller fram till 4 oktober.  Efter detta datum ska samtliga trailers vara borta från planen, då vi måste förbereda inför torrsättningen. Uppställning på lilla planen får endast ske på anvisad plats, och dessa platser är endast avsedda för vinteruppställning av båt på trailer!

Icke godkända pallningsmaterial

Ni som inför sjösättningen meddelades att ni behöver åtgärda ert pallningsmaterial och inte har gjort det nu när det är dags att ta upp båten, kommer inte att få er båt torrsatt. Detta innebär att ni tyvärr kommer att få boka en ny torrsättningstid till en kostnad av 1500 kronor.

Vaggbacken

Första veckan i november är det storstädning i vaggbacken. Allt material som ligger kvar kommer att städas bort för att sedan kastas.

Märk press och bockar

Alla båtar som står uppställda ska vara tydligt märkta med medlemsnummer. Märk pressen i både för och akter, så är det lätt att hitta. Alla vill vi ju att snabb information ska gå fram om något händer med båten.

Även om båten ligger för vintervila behöver den tillsyn då och då, så ta en promenad ner till hamnen och titta till din båt.

Egen torrsättning

Du som tar upp båten själv och har plats på hamnplanen, kontaktar Hamnkontoret för att få plats anvisad. 

Under samtliga torrsättningsdagar är rampen som vanligt avstängd mellan klockan 06.00 – ca 18.00, eller tills dess att torrsättningen är avslutad för dagen.

Avtalet för bryggplats gäller till 31 oktober.

Arbetspass vid torrsättning

Tar ni upp er båt på förmiddagen, så arbetar ni på eftermiddagen och vice versa. 

Ni som torrsätter på helger, gäller arbetspass halva dagen morgonsamling kl 07.00 för er som torrsätter på eftermiddagen. För er som torrsätter på eftermiddagen är det flytande start, information ges av förmän och/ellerhamnkapten. 

OBS! Ni som torrsätter ni en vardag, gäller arbetspass hela dagen från 08.00 fram till dess att det är klart!

Avmastning under torrsättningsdagarna

Det är möjligt att masta av båtar även under torrsättningsdagarna. Subliftarna behöver dock manöverutrymme, så visa hänsyn! Inga master får läggas upp på planen vid norra kajen utan de måste fraktas iväg direkt, för att fixas med på annan plats.

Masthusets öppettider

Öppettiderna för Masthuset hittar här på hemsidan och på sid 5 i Vimpeln nr 3 2019. Tiderna kommer även att anslås på Masthuset. För inläggning av master utanför ordinarie tider till en kostnad av 200 kronor, kontakta Hamnkontoret för tidsbokning.

Masthuset

Alla master som ska förvaras i Masthuset måste vara väl emballerade och märkta med ditt medlemsnummer, allt för att skydda din egen och andras master från att skadas. Masterna ska läggas in i Masthuset senast en vecka efter avmastning, platserna på plan är begränsade och de som mastar av senare behöver ju också få plats!

Masthuspersonalen bär inga master, utan bärhjälp ordnar du själv. Fråga gärna någon som du ser är ensam, så kan ni hjälpa varandra!

Du som mastar av din båt

Efter den 23 oktober skall alla master vara borta från samtliga tillfälliga mastuppläggningsplatser inom Hamnområdet.

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08