Toppmeny

Placering av vaggor

Precis som tidigare, ansvarar du som båtägare för att ditt pallningsmaterial finns på plats inför upptagningen och att detta överensstämmer med de krav på vaggor och bockar som VBK har.

Efter första torrsättningshelgen skall alla vaggor och pallningsmaterial placeras i brandgatorna mellan redan upptagna båtar. Inte ute på det tomma utrymmet på plan, där båtar ska ställas upp. Ingen pallning får ställas runt elstolparna.

Rad 10A – 13:

Inga vaggor får ställas vid stockarna, då det hindrar subliftarna.

Lilla planen rad 15A + 15B:

Ställ vaggorna vid kanten till bilinfarten.

Gästhamnen

Gästhamnen stängde den 16 september.

Släpjollarna

Samtliga släpjollar på jolleområdet/stockarna ska vara borta senast den 31 oktober. Jollen kan med fördel ligga under båten om ni inte vill ta hem den. 

Hyrda trailerplatser på stora planen

Avtalet för hyra av trailerplats gäller fram till 4 oktober.  Efter detta datum ska samtliga trailers vara borta från planen, då vi måste förbereda inför torrsättningen. Uppställning på lilla planen får endast ske på anvisad plats, och dessa platser är endast avsedda för vinteruppställning av båt på trailer!

Icke godkända pallningsmaterial

Ni som inför sjösättningen meddelades att ni behöver åtgärda ert pallningsmaterial och inte har gjort det nu när det är dags att ta upp båten, kommer inte att få er båt torrsatt. Detta innebär att ni tyvärr kommer att få boka en ny torrsättningstid till en kostnad av 1500 kronor.

Vaggbacken

Första veckan i november är det storstädning i vaggbacken. Allt material som ligger kvar kommer att städas bort för att sedan kastas.

Märk press och bockar

Alla båtar som står uppställda ska vara tydligt märkta med medlemsnummer. Märk pressen i både för och akter, så är det lätt att hitta. Alla vill vi ju att snabb information ska gå fram om något händer med båten.

Även om båten ligger för vintervila behöver den tillsyn då och då, så ta en promenad ner till hamnen och titta till din båt.

Egen torrsättning

Du som tar upp båten själv och har plats på hamnplanen, kontaktar Hamnkontoret för att få plats anvisad. 

Under samtliga torrsättningsdagar är rampen som vanligt avstängd mellan klockan 06.00 – ca 18.00, eller tills dess att torrsättningen är avslutad för dagen.

Avtalet för bryggplats gäller till 31 oktober.

Arbetspass vid torrsättning

Tar ni upp er båt på förmiddagen, så arbetar ni på eftermiddagen och vice versa. 

Ni som torrsätter på helger, gäller arbetspass halva dagen morgonsamling kl 07.00 för er som torrsätter på eftermiddagen. För er som torrsätter på eftermiddagen är det flytande start, information ges av förmän och/ellerhamnkapten. 

OBS! Ni som torrsätter ni en vardag, gäller arbetspass hela dagen från 08.00 fram till dess att det är klart!

Avmastning under torrsättningsdagarna

Det är möjligt att masta av båtar även under torrsättningsdagarna. Subliftarna behöver dock manöverutrymme, så visa hänsyn! Inga master får läggas upp på planen vid norra kajen utan de måste fraktas iväg direkt, för att fixas med på annan plats.

Masthuset

Alla master som ska förvaras i Masthuset måste vara väl emballerade och märkta med ditt medlemsnummer, allt för att skydda din egen och andras master från att skadas. Masterna ska läggas in i Masthuset senast en vecka efter avmastning, platserna på plan är begränsade och de som mastar av senare behöver ju också få plats!

Masthuspersonalen bär inga master, utan bärhjälp ordnar du själv. Fråga gärna någon som du ser är ensam, så kan ni hjälpa varandra!

Masthusets öppettider

Öppettiderna för Masthuset hittar här på hemsidan och på sid 5 i Vimpeln nr 3 2019. Tiderna kommer även att anslås på Masthuset. För inläggning av master utanför ordinarie tider till en kostnad av 200 kronor, kontakta Hamnkontoret för tidsbokning.

Du som mastar av din båt

Efter den 23 oktober skall alla master vara borta från samtliga tillfälliga mastuppläggningsplatser inom Hamnområdet.

Upptagning av båt med mast

Ni som har bokat upptagning av båt med masten, läs noga instruktioner på hemsidan

 

Biltrafik i hamnområdet

Under torrsättningsdagarna är det inte tillåtet med biltrafik på planerna i hamnområdet.

Hushållssopor

Under sommaren har många, av bekvämlighetsskäl kan man anta, dumpat sina soppåsar i hamnens papperskorgar. Eftersom hålen till papperskorgarna är små har man lagt mycket energi på att trycka ner påsarna. Vi har blå containers vid parkeringen som är till för denna typ av avfall.

Medlemmarnas arbetspass

Arbetspasset kommer att förläggas i samband med torrsättningsdagen och pågår tills torrsättningen är avslutad för dagen. Som vanligt ansvarar ni själva för att ta fram ert pallningsmaterial.

 

Mekaniker på besök i din båt?

Glöm inte att meddela Hamnkontoret om ni avtalar med båtmekaniker/företag att de ska utföra arbeten på båten. Det enklaste är att maila: . Detta är viktigt, så att vi kan hålla koll på att inga obehöriga rör sig på bryggor eller båtar.

Uppallning inför hösten

Ett informationsblad om regler och råd för uppallning finns att hämta på Hamnkontoret eller på www.viggbyholmsbatklubb.se under Hamn/torrsättning. Passa på att köpa in eller modifiera ditt uppallningsmaterial i god tid innan torrsättningen. Smörj också upp ditt material och märk det med medlemsnummer.

Master

Samtliga master ska vara borta från hamnplanerna och övriga områden senast den 31 maj. Kvarliggande master kommer att flyttas, för att sedan få lösas ut av sina ägare till en kostnad som beslutats av Höstmötet (1.500 SEK).

Trailerbåtar

Enligt styrelsebeslut kan trailer utan båt, ställas upp på plats anvisad av Hamnkontoret efter det att ett giltigt avtal upprättats.

Avtalet i år kommer att gälla mellan 10/5 – 4/10 och en avgift ska betalas för uppställningsplatsen. Märkning av trailern är ett krav och märkningsmaterial hämtas på Hamnkontoret. Trailer utan avtal kommer att forslas bort från området mot en kostnad. Tänk på att rampen är avstängd för trailerbåtar under de dagar som torrsättning sker, från kl 05.30 fram till att torrsättningen är avslutad för dagen.

”Fel” båt?

Tyvärr händer det att det ligger ”fel” båtar vid bryggplatserna. Platsen är endast till för den båt som står i avtalet. Om ni byter båt måste det anmälas till Hamnkontoret, så att nytt avtal kan skrivas.Att låna/hyra ut sin båtplats i andra hand, ger skäl för att säga upp avtalet och därmed blir man av med sin båtplats.

Förtöjning i hamnen

I Hamnordningen finns regler för hur båtarna ska vara förtöjda. Tänk också på att fendra av ordentligt, både för din egen och för dina båtgrannars skull.

Tvätta båten på spolplattan

I hamnen finns en fin spolplatta, vilket innebär att ni som har möjlighet att ta upp er båt på trailer kan passa på att spola av den några gånger under sommaren. Vattenslang och el finns vid spolplattan och din VBK-nyckel passar till bommarna. Inga som helst kemikalier, typ schampo och avfettning får användas vid tvätt av båt på spolplattan, utan bara vatten och borste. Självklart får man inte heller tvätta bilen på spolplattan!

Ladda batterierna?

När det är dags att underhållsladda båtens batterier måste ni hämta ett el-tillstånd på Hamnkontoret och det ska sedan fästas på sladden. Nattvakterna drar ur alla sladdar som saknar el-tillstånd.

Vattenslangarna på bryggorna

Kopplingarna till vattenslangarna på bryggorna är en specialvariant som inte passar hemma på trädgårdsslangen, så låt dem vara kvar nere i hamnen.

Betalningsdatum för din VBK-faktura

Glöm inte bort att betala höstens upplagsavgift i tid. Sista betalningsdatum på fakturorna är den 1 juni!

Vaggbacken

Vi eldar inte längre kvarlämnat material i vaggbacken. Därför får ni heller inte lämna kvar material där, utan alla medlemmar tar rätt på eget överblivet pallnings-/täckningsmaterial och kör det till Hagbytippen eller annan återvinningsstation.

Parkering

Tänk på att det är parkeringsförbud vid infarten till norra kajen och på Hamnplanen vid norra kajen. Varför? Jo, bilar som ska in och sjösätta vid kajen eller rampen måste ha fritt för att kunna göra detta på ett säkert sätt. Även hantering av master kräver sin plats och våra juniorer behöver komma åt sina båtar och material.

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08