Toppmeny

Frågor & svar

När sker sjösättning respektive torrsättning?

Tider för sjösättning och torrsättning finns i korridoren i hamnkontoret (se mappen som hänger på väggen och anslag på anslagstavlan) samt på hemsidan.

 

Vilket sjösättningsnummer har jag?

Vill du veta vilken dag din båt går i sjön kan du studera de listor som finns på hemsidan och i Hamnkontorets korridor. Turordningen vid sjösättningen kommer upp senast måndagen den vecka som du sjösätter. Då kommer även listor upp med de bryggplatser som skall användas av er som behöver en tillfällig plats. Den tillfälliga platsen disponeras i fem dagar efter sjösättningen.

 

När skall jag vara på plats sjösättningsdagen?

Om du sjösätter på förmiddagen skall du vara på plats i god tid och ha båten färdig för sjösättning.

Om du sjösätter på eftermiddagen är det samling vid hamnkontoret kl 07.00 för upprop och arbetsfördelning.

 

När skall jag vara på plats torrsättningsdagen?

Ni som torrsätter på helger, gäller arbetspass halva dagen.

  • Om du torrsätter på eftermiddagen skall du göra ditt arbetspass på morgonen samling 07:00 vid hamnkontoret.
  • Om du torrsätter på förmiddagen skall du göra ditt pass på eftermiddagen, vi kör flygande start på eftermiddagens arbetspass. Kolla därför alltid med förmän och eller hamnkaptenen när ditt arbetspass börjar.

OBS! Om du torrsätter en vardag hjälps alla åt, du skall med andra ord närvara hela dagen från 08.00 fram till dess att det att den gemensamma torrsättningen är avslutad. 

 

Kan jag byta sjösättnings respektive torrsättningsdag?

Tidpunkt för sjösättning styrs efter när du tog upp din båt. Datum för torrsättning bokar du under bokningsperioden som för närvarande är 1 juli till 15 augusti.

 

När kan jag ta ut och lägga in min mast?

Öppettider för masthuset finns i Tidningen Vimpeln och på hemsidan.

 

Vad kostar en båtplats?

Avgiften bestäms av storleken på båtplatsens storlek som tilldelas efter båtstorlek,  längd x bredd  All information om avgifter finns i avgiftsbilagan under MEDLEM/ Avgifter på hemsidan. Aktuella avgifter hittar du VBK:s avgiftsbilaga. Länk till VBKs avgifter

 

Hur lång kö är det för en båtplats?

Väntetiden på en brygg och vinterplats varierar, från 0-7 år beroende på båtens storlek. Stora båtar över 3 meters bredd kan ha långa väntetider. För mindre båtar blir väntetiden kortare. Platserna fördelas efter storlek i kö/medlemsordning. Klubben beklagar de långa väntetiderna men arbetar i samverkan med kommunen för att öka antalet platser under de närmaste åren.

 

Hur ställer jag mig i kö för en båtplats?

Är du intresserad av att ställa dig i kö för båtplats är du välkommen som medlem i Viggbyholms båtklubb, för att köa för en båtplats behöver du först betala in inträdes- och medlemsavgift.  Aktuella avgifter hittar du VBKs avgiftsbilaga, Länk till VBKs avgifter . Därefter ställer du dig i kö för din båtstorlek. Övriga avgifter för VBK:s tjänster hittar du på vår hemsida under menyvalet MEDLEM/Avgifter.

 

Har ni plats för alla typer av båtar?

Nej, båten får maximalt vara 14m lång, 3,9m bred, 7 ton i fabriksvikt och 2,2m djupgående. Överskrider din båt något av dessa måtten kan VBK dessvärre inte erbjuda en plats. Detta gäller för både sommar- och vinterplatser.

 

Hur blir jag medlem?

Du ansöker om medlemskap genom att personligen besöka hamnkontoret och fylla i medlemsansökan, samt betala inträdesavgift och medlemsavgift. Aktuella avgifter hittar du VBKs Länk till VBKs avgifter .
Betalar gör du på plats med kort eller Swish.

 

Varför kan jag inte bli medlem via nätet?

Du kan enbart bli medlem i VBK genom att personligen besöka hamnkontoret.

 

Om jag skall köpa båt hur länge får jag vänta på brygg och vinterplats?

Se ”Hur lång kö är det för en båtplats” ovan.

 

När får jag lägga båten vid bryggplatsen?

Bryggplatsavtalet gäller från 15 april till 31 oktober.

 

När får jag ta upp båten med min trailer?

Du öppnar grinden med din VBK-nyckel så du kan upp egen båt med avtal när du vill. Om du har ett vintertraileravtal, kan du ställa upp din båt på anvisad plats från den 15 september.

 

Hur länge får min båt med vintertraileravtal stå på land?

Vintertraileravtalet gäller från den 15 september till den 31 maj.

 

Vad har jag för köplats?

Det finns köordning för bryggplats, vinterplats, vintertrailerplats, jollar och bodar.

Dessutom är köplatsen beroende på din båts storlek. Du blir kontaktad när det finns en ledig plats till din båt. Hamnkaptenerna kan också ge dig en ungefärlig uppskattning om hur stor omsättningen av köplatserna är och ungefärlig återstående kötid.

 

Vad behöver jag göra om jag säger upp mitt båtplatsavtal ?

Vill du avsluta ditt avtal skall detta meddelas hamnkontoret. Om avtal om upplagsplats sägs upp före första augusti eller om avtal om bryggplats sägs upp före första mars kan erlagd avgift återbetalas.

Om avtal sägs upp efter dessa datum kan klubben inte återbetala avgiften. Anledningen till att återbetalning inte kan ske är att det kan vara svårt för klubben att hitta någon annan som kan få avtalet och erlägga avgiften.

OBS!  När du förändrar ditt båtinnehav eller gör förändring i avtalet skall nycken lämnas in till hamnkontoret för utbyte till nyckel med rätt behörighet. Se även Avtal

 

Hur avslutar jag mitt medlemskap ?

Om du avslutar ditt medlemskap och lämnar klubben, ska nyckeln naturligtvis och enligt våra stadgar återlämnas till hamnkontoret. Om din nyckel förkommer anmäl det genast till hamnkontoret. Den som inte betalar sin medlemsavgift och inte har några andra åtagande i klubben skall återlämna eventuellt utkvitterade nyckelar för att kunna avföras från medlemsregister vaktlistor osv. Se även Avtal Enligt hamnordningen kan du inte avsluta ditt medlemskap förrän tilldelad vakttjänst är utförd. 

 

Vad gäller vid försäljning av båt?

Om medlem säljer sin båt överförs inte upplagsplatsen/bryggplatsen automatiskt till den nye ägaren. Den nye ägaren måste först bli medlem och ställa sig i kö och bli tilldelad plats enligt de regler som gäller för köande.

Skulle båten säljas under vintersäsong kan ett tillfälligt avtal ingås med den nye ägaren. Detta avtal reglerar förhållandet mellan klubben och den nye ägaren fram tills det att båten sjösatts och lämnat hamnen för gott. Se även Avtal Enligt hamnordningen kan du inte avsluta ditt medlemskap förrän tilldelad nattvakt är utförd.

 

Hur gör jag om jag vill vara delägare i en båt?

Delägarna måste vara medlemmar i klubben. Delägarna är solidariskt ansvariga mot klubben.

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.