Toppmeny

Bli medlem

20211006 1532502  


Välkommen som ny medlem i Viggbyholms Båtklubb.

För att ställa din båt i kö behöver du först bli medlem I VBK. Du ansöker om medlemskap genom att besöka hamnkontoret (på någon av hamnkontorets öppettider) och fyller då i medlemskapsansökan samt betalar inträdesavgift (2.000kr engångsbetalning) och medlemsavgift (700kr). I samband med detta kan du även registrera in din båt samt ställa dig i kö för sommar- och vinterplats. Har du ännu inte köpt någon båt, går det naturligtvis bra att börja med att lösa medlemskap och därmed få en köplats. Du kan vid senare tillfälle komplettera din köplats med den tilltänkta båtens mått. Kom ihåg att VBK har maxmått för hur stora båtar vi kan hantera. 

Eftersom alla våra platser har fasta mått varierar kötiden beroende på din båts storlek. Uppskattningsvis är kötiden för sommar- och/eller vinterplats mellan 6 och 18 månader.


Välkommen som medlem!

Lars Lundbladh
Ordförande 
Viggbyholmsbåtklubb

 

Welcome as a new member of Viggbyholm Boat Club.

To place your boat in the queue, you first need to become a member of VBK. You can apply for membership by visiting the harbor office (during its opening hours), where you will fill out the membership application and pay the entrance fee (2,000 SEK one-time payment) and the membership fee (700 SEK). At the same time, you can also register your boat and join the queue for a summer and winter spot. If you haven't bought a boat yet, it is of course fine to start by getting a membership and thus a place in the queue. You can later update your queue spot with the intended boat's dimensions. Remember that VBK has maximum size limits for the boats we can handle.

Since all our spots have fixed dimensions, the waiting time varies depending on the size of your boat. The estimated waiting time for a summer and/or winter spot is between 6 and 18 months.

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.