Toppmeny

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Viggbyholms båtklubb 

För tillvaratagande och omsorg om vår närmiljö och av Båtklubben disponerad mark, 

uppmanas medlemmarna att följa framtagen miljöpolicy för klubbens verksamhet. 

Klubben såväl som den enskilde medlemmen kan genom sitt agerande bidra till att vår verksamhet

leder till en så liten miljöpåverkan som möjligt. 

  • VBK och dess medlemmar bör alltid sträva efter att visa miljöhänsyn i sitt agerande och  båtutnyttjande
  • VBK följer gällande lagstiftning och andra krav, samt håller oss informerade om förändringar av dessa. 
  • All renspolning av skrov skall ske på spolplattan. 
  • Vid underhåll, målning och rustning av båt endast använda produkter 

godkända av svensk myndighet. 

  • Alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet. 
  • Vid större arbeten, ex.vis borttagning /renskrapning av bottenfärg, skydda mark med presenning eller liknande så att färgrester eller annat restmaterial kan omhändertas. 
  • Samla upp glykol och motoroljor för att lämna dem på avsedd plats. Medlem skall vidtaga åtgärder för att förhindra att miljöfarliga ämnen spills ut på

hamnplanen/ bryggplatsen .

  • Lämna miljöfarligt avfall i vår miljöstation. 
  • Städa upp och hålla rent vid uppställningsplats, bryggplats, även vad gäller 

avfallsprodukter vilka inte är direkt miljöfarliga. 

  • VBK skall kontinuerligt arbeta för att möta ”blåflagg” kriterierna. 
                                                                

 

 

 Här finner du också VBKs miljöpolicy i PDF format

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.