Toppmeny

Tips inför torrsättningen

För att underlätta samarbetet vid upptagning tänk på följande:

 • Du svarar själv för placeringen av Subliftens lyftband så att de inte skadar din båt.
 • Fäst en ca 5 meters lina i för och akter för att kunna förtöja och "styra" båten in i subliften.
 • Inu drev och utombordsmotorer tiltas upp före torrsättning, detta förenklar avsevärt körningen av subliften vid uppallningen.
 • Båten skall i god tid innan torrsättningen och i väntan på turordningen befinna sig i närheten av upptagningsrampen.

Följ noga klubbens regler för uppallningsmaterial:  

 • För mer information läs  VBK regler för uppallning av båtar  (pdf format). 
 • Se till att du har bockar, vaggor och pallningsvirke i ordning i god tid, lossa sidostöttor och justeringar för att förenkla uppallningen.
 • Öppna segelbåtvaggans främre korsstag.
 • Pallningsmaterialen och presenningen skall vara märkt med ditt medlemsnummer (5 siffror) innan du lämnar hamnområdet upptagningsdagen.
 • OBS! Vaggor, bockar eller annat pallningsvirke placeras framför redan upptagna båtar så de inte är i vägen för nästa båt som skall tas upp. Det får inte ställas på den fria ytan mellan upptagna båtar och vägen, då denna yta skall används för de båtar som skall tas upp. 

Mer att tänka på:

 • Ta bort förtöjningslinor och annat material vid bryggplatsen helst samma dag som båten torrsätts. Annars glömmer du det lätt. Efter den 31 oktober tar VBK bort kvarlämnade förtöjningslinor och tampar.
 • Endast de fyrhjuliga vagnarna får användas för transport av bockar, vaggor m.m. på grund av föremålens tyngd. Tänk på att andra medlemmar också behöver vagnar så ställ tillbaka den så snart du är klar. Paxa inte en vagn under längre tid.
 • Har du en jolle i hamnen skall den senast den 31 oktober vara hemtagen eller placerad under din båt.

Värna om miljön:

 • OBS! Båtbotten får endast renspolas på spolplattan. Enskild spolning av båtbotten med slang eller högtrycksspruta är inte tillåtet på upplagsområdet.
 • Spillolja skall tömmas i Spilloljeboden som ligger i norra änden av masthuset.
 • Glykol för konservering av motorer skall uppsamlas och tömmas i särskilt kärl i Miljömajan. Denna finns uppställd bredvid sopcontainern på p-platsen norr om garaget vid hamnkontoret.

Mast

 • Mast skall läggas in i masthuset senast en vecka efter avmastningen. Masten skall vara märkt med ditt medlemsnummer nära mastfoten.

Turordning

 • De båtägare som inte följer turordningen vid torrsättningen riskerar att inte bli torrsatta, kontrollera turordningslistan som finns anslagen på anslagstavlan i korridoren utanför expeditionen.

Till sist

 • Juniorsektionen driver café under torrsättningsdagarna, ta en paus och fika!
 • Väl mött till en trevlig torrsättningsdag!

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.